Financieel rondkomen na een echtscheiding

Een scheiding doormaken is een vervelende periode. De belofte om samen oud te worden is in duigen gevallen en daar horen de nodige emoties bij. Daarnaast komen er ook andere zaken om de hoek kijken: gemeenschappelijke vriendengroepen die uit elkaar vallen, de verdeling van materialistische zaken, het verzorgen van eventuele kinderen en/of huisdieren. Het is een chaotische periode waarin er veel op u af komt.

U hoeft het niet alleen te doen en het is goed om hulp te vragen. Zodra uw scheiding is afgerond, wilt u uw nieuwe leven gaan opbouwen zonder onverwachte naheffingen. Daarom is het belangrijk om vóór ondertekening van uw echtscheidingsconvenant een fiscalist mee te laten kijken zodat u niet tegen onbedoelde belastingheffingen aanloopt.

Wij vertellen u graag meer over wat er op u afkomt en hoe u financieel kunt rondkomen na een scheiding.

In dit stuk gaan wij in op de gevolgen van een echtscheiding. Was u samenwonend en gaat u uit elkaar dan kunnen de gevolgen anders zijn.

Financieel advies bij een echtscheiding

Bij een scheiding moeten verschillende geldzaken worden afgewikkeld. De volgende zaken zijn mogelijk toepasbaar op uw situatie:

  • Pensioen van uw partner
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • Verdeling van financiële middelen en materiaal

De financiële afwikkeling en verdeling wordt door een advocaat of mediator gedaan. Er wordt dan een echtscheidingsconvenant opgesteld waarin de verdeling wordt vastgelegd.

Wij zien in de praktijk dat een advocaat of mediator vaak geen of onvoldoende kennis heeft van de fiscale regelgeving en uitwerking van het echtscheidingsconvenant. U doet er heel verstandig aan om de fiscale consequenties van het echtscheidingsconvenant vooraf in kaart te brengen. Dit kan veel ellende en onverwachte (na)heffingen voorkomen.

Fiscale consequenties hebben impact op uw financiële situatie. Neem daarom contact op met ons voor de fiscale afwikkeling van uw echtscheiding.

 Laat een fiscalist naar mijn convenant kijken

Pensioen van uw partner

U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft daarom beiden recht op de helft van dat pensioen.

U kunt in de huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) iets anders hebben afgesproken. U kunt ook in het scheidingsconvenant een andere verdeling afspreken.

Die verdeling is een zaak tussen u en uw ex-partner. Stel uw pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding op de hoogte van uw afspraken. Ontvangt uw pensioenuitvoerder het formulier te laat, dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. Degene die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen.

Kinderalimentatie na een echtscheiding

Als ouders bent u verplicht om uw kinderen te onderhouden. Dat geldt ook als u uit elkaar bent. Daarom betaalt u soms kinderalimentatie. Dit is een bedrag dat u betaalt aan uw ex voor de opvoeding en verzorging van uw kind.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, wordt een ouderschapsplan opgesteld. Hierin maakt u afspraken over de zorg van uw kinderen. Samen met een mediator of advocaat wordt dit plan in goed overleg opgesteld.

Krijgt u kinderalimentatie? Dan hoeft u die niet aan te geven in uw belastingaangifte.

Betaalt u kinderalimentatie? Dan kunt u die niet opgeven in uw aangifte.

Partneralimentatie na een echtscheiding

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, bent u verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden. Het bedrag dat u daarvoor aan uw ex-partner betaalt, heet partneralimentatie.

Als u partneralimentatie krijgt of betaalt, heeft dat gevolgen voor uw belastingaangifte en toeslagen.

Partneralimentatie is belast bij de ontvangende partner en aftrekbaar bij de betalende partner, mits juist vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Partneralimentatie die u ontvangt, telt mee als inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager uw recht op toeslagen is. En over partneralimentatie die u ontvangt, moet u zelf inkomstenbelasting betalen én (in veel gevallen) de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Goed om te beseffen voordat u een bruto of netto alimentatiebedrag overeenkomt.

Als u kosten maakt om de partneralimentatie te verkrijgen, te behouden of te innen, mag u die kosten aftrekken in uw belastingaangifte.

In onze praktijk merken wij dat dit niet bij iedereen bekend is en nogal eens wordt vergeten. Laat u hierover informeren door een fiscalist.

Bij de afkoop van alimentatie is het ontzettend belangrijk dat de fiscale regels in acht worden genomen. Wanneer dat niet wordt gedaan, kan er een belaste afkoopsom achterblijven bij de ontvanger, wat voor een financiële strop kan zorgen. Zorg daarom dat bij de afkoop van de alimentatie een fiscalist wordt ingeschakeld die uw belangen behartigt. Hulp hierbij nodig? Neem contact met ons op.

Laat Adcam de fiscale afwikkeling van de alimentatie uitvoeren 

Verdeling van financiële middelen en materiaal

Afspraken die u vooraf of tijdens het huwelijk heeft gemaakt, helpen u bij de verdeling.

Na een scheiding kunnen emoties hoog oplopen waardoor het in sommige gevallen lastig is om redelijk te blijven. De verdeling van het spaargeld, de schulden en de spullen is een zaak tussen u en uw ex-partner. Een mediator of adviseur kan u helpen dit op een objectieve manier af te wikkelen.

Voor uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is het belangrijk om af te spreken of u beiden aangifte doet als fiscale partners. In het jaar waarin u uit elkaar gaat, bent u voor een deel van het jaar elkaars fiscale partner. U mag er in dat jaar voor kiezen om het gehele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. U kunt dan in uw belastingaangifte het spaargeld gunstig verdelen en ook aftrekposten zoals de eigen woning.

Is er een koophuis en kan een van jullie hierin blijven wonen? Dan zal dat financieel goed afgehandeld moeten worden.

Uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat veel scheidende stellen de hypotheekrente dubbel aftrekken. Dat dat niet kan, is logisch. Wat niet logisch klinkt, is dat er soms geen recht bestaat op aftrek van de gehele betaalde hypotheekrente. En toch is dat wel zo. De bewoordingen in het echtscheidingsconvenant spelen hierbij een belangrijke rol.

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant wordt vaak geen rekening gehouden met consequenties voor uw belastingen Door een fiscalist mee te laten kijken, zorgt u dat de afspraken helder op papier worden vastgelegd en voorkomt u financiële dompers achteraf.

Hulp nodig? Neem contact op met ons.

Van twee- naar eenverdiener

Ineens valt er een inkomen weg. Dat kan een flinke impact hebben op uw leven. U heeft wellicht recht op kinder- en/of partneralimentatie. Daarnaast kan uw recht op toeslagen als alleenstaande (met of zonder kinderen) ook leiden tot een (grote) financiële tegemoetkoming.

Toeslagen

Op het moment dat u geen toeslagpartner meer hebt, telt alleen uw inkomen mee voor uw recht op toeslagen. Het is belangrijk om in uw nieuwe situatie van alleenstaand, uw recht op toeslagen te checken en tijdig aan te vragen.

Wij kunnen u adviseren over de verschillende toeslagen die op u van toepassing kunnen zijn in uw oude en nieuwe situatie. Wij begeleiden u bij de aanvraag van deze toeslagen.

Overwaarde van het huis

Houdt uw ex-partner het gezamenlijke huis aan? Dan kan hij of zij de hypotheek overnemen. U wordt dan uitgekocht en hebt recht op eventuele overwaarde. Wanneer uw ex-partner zich uiteindelijk het bedrag niet kan veroorloven, kan het huis in de verkoop gaan en de opbrengst naar rato worden verdeeld.

Bijstandsuitkering

Wanneer bovenstaande opties niet voldoende zijn om de maandelijkse kosten te dragen, kan een bijstandsuitkering de oplossing bieden. De voorwaarden die hiervoor gelden, verschillen per gemeente.

Een scheiding is een flinke financiële afwikkeling. Het is slim om een fiscalist mee te laten kijken. Wij begeleiden u graag tijdens en na een echtscheiding.

Sinds 1997 bieden wij deskundige en fiscale ondersteuning voor particulieren én ondernemers. Met ons aantrekkelijke tarief en persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat u tevreden de deur uit loopt.

Een keer kennismaken? Neem contact op met ons.

Neem contact op

  • Deskundig én persoonlijk
  • Aantrekkelijk tarief
  • Wij denken met u mee