Disclaimer

Adcam Administraties besteedt uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op haar website. De inhoud van de website is bedoeld als algemene informatie.
Adcam Administraties kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website onjuistheden bevat en onvolledig is op het moment dat haar website wordt geraadpleegd.

Adcam Administraties stelt haar website met uiterste zorg samen. Desondanks aanvaardt Adcam Administraties geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen of nalaten op grond van de inhoud van haar website. Adcam Administraties behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website te wijzigen.

Adcam Administraties garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Adcam Administraties aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Adcam Administraties garandeert niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via haar website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Deze website is eigendom van Adcam Administraties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adcam Administraties mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd. Het auteursrecht en eventuele andere rechten op deze website komen toe aan Adcam Administraties.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.